Viện Quy hoạch xây dựng tuyển nhân sự   1. THÔNG TIN TUYỂN DỤNG:  - Số lượng: 02 kỹ sư. Tốt nghiệp đại học các chuyên ngành:          + Điện kỹ thuật, Điện công nghiệp và dân dụng;          + Cấp thoát nước;  2.  MÔ TẢ CÔNG VIỆC: - Tư vấn lập các loại đồ án quy hoạch...