Thành phố Cần Thơ

Thành phố Cần Thơ

Thành phố Cần Thơ nằm ở trung tâm vùng hạ lưu châu thổ sông Cửu Long, trải dài trên 65 km dọc bờ Tây sông Hậu với diện tích tự nhiên 1.401 km2. Theo số liệu tổng điều tra dân số năm 2009 Cần Thơ có 1.188.435 người, trong đó 65,89% là dân thành thị; dân tộc Kinh chiếm...